Hjälp forskarna att leta efter invasiva främmande arter i havet!

Välkommen till hemsidan för skolprojektet om invasiva främmande arter i havet!

Elever letar invasiva främmande arter under en fältdag på Instön våren 2023.

Skolprojektet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever på grund- och gymnasieskolor kring problemet med invasiva främmande arter i havet.
2020 fick projektet medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att utveckla projektet till hela Sveriges kust. I projektet får eleverna arbeta tillsammans med forskare som studerar främmande arter när de gör egna undersökningar i fält. Forskarna som deltar i projektet får hjälp av elever och lärare att tidigt upptäcka om det dyker upp invasiva arter längs den svenska kusten.

I skolprojektet letar vi efter invasiva och främmande arter i havet längs Sveriges kust. Vi har valt ut ett antal olika arter som vi letar efter. Här nedan visas ett exempel på en art som vi letar efter, Blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus). Läs mer om de olika arterna i sidorna under Artinformation.

Blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus) kommer ursprungligen från Stilla havet. Den hittades första gången i Sverige 2012.

I skolprojektet genomför vi fältdagar och vi gör också besök på olika skolor. Här nedan finns några exempel på hur det kan gå till. Läs mer i Projektloggboken.

Skolprojektet besöker Karlskrona i september 2023.
Skolprojektet besöker Kattegattgymnasiet i oktober 2023.

Skolprojektet finns nu etablerat i 24 av Sveriges kustkommuner! På kartan här nedan ser du vilka kommuner detta är. Om din kommun inte finns med får du gärna kontakta oss så kan vi gemensamt planera in lärarfortbildningar och fältdagar med skolor i din kommun. Vi letar efter ännu fler skolor, lärare och elever i grund- och gymnasieskolan längs hela Sveriges kust som vill delta i projektet! Kontakta oss om du är intresserad av detta.

Projektet drivs av 8+fjordar och Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium med medel från Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland.
För frågor och anmälan kontakta: bjorn.kallstrom@gmbl.se alt. 0709-479842.

Om du har hittat en invasiv eller en främmande art så kan du rapportera ditt fynd på Havs och Vattenmyndighetens sida Rappen.

Rulla till toppen