HJÄLP FORSKARNA ATT LETA EFTER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER I HAVET!

Välkommen till hemsidan för skolprojektet om invasiva främmande arter i havet!
Projketet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever på grund- och gymnasieskolor kring problemet med invasiva främmande arter i havet.
2020 fick projektet medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att utveckla projektet till hela Sveriges kust. I projektet får eleverna arbeta tillsammans med forskare som studerar främmande arter när de gör egna undersökningar i fält. Forskarna som deltar i projektet får hjälp av elever och lärare att tidigt upptäcka om det dyker upp invasiva arter längs den svenska kusten.
Vi letar nu efter skolor, lärare och elever i grund- och gymnasiskolan längs hela Sveriges kust som vill delta i projektet!
Om ni är intresserade kan ni hitta mer information om projektet här på nyaarter.se.
Här kan ni titta på en föreläsning som Björn Källström, vetenskaplig ledare i projektet, höll för det svenska marinpedagogiska nätverket på en workshop 2020: https://play.gu.se/media/Havsmedvetenhet+i+V%C3%A4sterhavet+del+4/0_cxyz... 

Projektet drivs av 8+fjordar och Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium med medel från Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland.
För frågor och anmälan kontakta: bjorn.kallstrom@gmbl.se alt. 0709-479842.

Projektloggbok

På den här sidan lägger vi upp information om vad som hänt i skolprojektet.

JANUARI 2021:

Logga in
Skapa nytt konto