maj 2021

Skolprojektet samarbetar med nytt forskningsprojekt om blås- och penselkrabbor på Västkusten.

Våren 2021 startade nio olika forskningsprojekt som alla syftar att undersöka metoder för att kontrollera och utrota invasiva främmande arter. Ett av projekten som kallas ISAP (Invasive Species Action Plan) ska ta fram en handlingsplan för hantering av invasiva främmande arter i akvatisk miljö. Forskningsprojektet är ett av totalt nio projekt som under 2021 fick …

Skolprojektet samarbetar med nytt forskningsprojekt om blås- och penselkrabbor på Västkusten. Läs mer »

Blåskrabbor och penselkrabbor hittade under fältdag i Ljungskile!

Under fältdagen med elever och lärare från Ljungskile skola fångades både blåskrabbor och penselkrabbor. Det var total 5 blåskrabbor (tre hanar och två honor) och 3 penselkrabbor (1 hane och två honor) som fångades. Krabborna transporterades till Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium för fortsatta studier. Om du hittar en invasiv eller främmande art så glöm inte att …

Blåskrabbor och penselkrabbor hittade under fältdag i Ljungskile! Läs mer »

Fältdag med Ljungskile skola.

Trots pandemin så kunde en fältdag genomföras med lärare och elever i årskurs 5 från Ljungskile skola. Elever och lärare fick lärare sig mer om invasiva arter och själva prova på att hjälpa forskarna att leta efter svartmunnade smörbultar, stilla havsostron samt blås- och penselkrabbor. Se separat inlägg i Projektbloggen för fyndet av blås- och …

Fältdag med Ljungskile skola. Läs mer »

Skolbesök på Ytterby skola.

Skolprojektet besökte Ytterby skola i Kungälvs kommun. Genom att träffa elever och lärare utomhus kunde besöket genomföras enligt skolans riktlinjer. Skolans elever i årskurserna 8 och 9 fick lära sig mer om problemet med invasiva främmande arter. De fick också lära sig mer om hur forskarna letar efter invasiva främmande arter och de fick bekanta …

Skolbesök på Ytterby skola. Läs mer »

Skolbesök på Diserödsskolan

Skolprojektet besökte lärare och elever på Diserödsskolan i Kungälvs kommun. På grund av pandemin hölls alla aktiviteter utomhus och eleverna besökte utställningen i mindre grupper.-

Anpassningar till pandemin även under 2021.

På grund av pandemin så fick aktiviteterna i skolprojektet anpassas även under 2021. Skolprojektet kunde inte resa och besöka skolor i andra delar av landet och därmed så genomfördes inga fältdagar. Men skolprojektet kunde ändå genomföra vissa aktiviteter inom området kring 8-fjordar på västkusten och på så sätt kunde nya former för skolbesök mm utprövas.

Rulla till toppen