Skolprojektet hittar invasiva arter i Nynäshamn

Skolprojektet besökte Nynäshamn för att undersöka om det går att genomföra fältdagar där i framtiden. Vid undersökningar i hamnen fångades en svartmunnad smörbult och en liten bit utanför Nynäshamn fångades ett 10-tal vitfingrade brackvattenskrabbor.