oktober 2023

Skolprojektet i Norrsundet, Gävle

Skolprojektet har kommit till Norrland! Idag besökte vi Norrsundet norr om Gävle. Elever från årskurs 7, 8 och 9 från Bergby skola fick lära sig mer om invasiva arte och prova på att fiska efter svartmunnade smörbultar, kinesiska ullhandskrabbor och vitfingrade brackvattenskrabbor.

Gymnasiearbeten på Täby enskilda gymnasium

Idag besökte skolprojektet Täby. Sedan tidigare är ett antal gymnasieelever på Täby enskilda gymnasium igång och gör sina gymnasiearbeten i årskurs 3 kring invasiva och främmande arter. Eleverna gör bland annat födovalsförsök med vitfingrade brackvattenskrabbor och med påväxtpaneler. Arbetet ser ut att gå bra!

Rulla till toppen