22 Maj 2017. Fältdag med Ellös skola och Varekils skola.

Ellöseleverna gjorde sin aundersökningar på Ellösstranden och i hamnen. Alla fick prova på att fiska med spön, fiska krabbor med burar, göra insamlingar av japanska jätteostron och hänga ut påväxtpaneler i hamnen. Vi mätte också salthalten med en salthaltsmätare (refraktometer). Salthalten i ytvattnet var ca 22 ‰ (eller 2,2 %). Med en siktskiva (som också kallas secchi-skiva) försökte vi mäta siktdjupet i hamnen men det var för grunt (max 5 meter) så vi såg siktskivan hela vägen ner till botten.

Det fanns gott om japanska jätteostron på stranden och alla grupper räknade antalet ostron i undersökningsrutor. Du hittar resultatet på ”Fynd”-sidan.

Varekilseleverna cyklade ner till Svanvik där de gjorde samma undersökningar som ellöseleverna. Salthalten var lite högre, ca 25 ‰ (2,5 %) Siktdjupet var även här större än djupet i hamnen och vi såg siktskivan hela vägen ner till botten.

Det fanns mycket ostron på stranden inne i hamnen och alla grupper räknade antalet ostron i undersökningsrutor. Du hittar resultatet på ”Fynd”-sidan.

Här kommer några foton från dagen:

Samling på stranden i Ellös för dagens fältundersökningar.


Påväxtpaneler hängs ut i Ellös hamn.


Elever ”nycklar” fram arter i Ellös.


Elever cyklar till Svanvik för fältundersökningar.


Samling i Svanvik för fältundersökningar.


Hur många ostron är det i rutan i Svanviks hamn?

Rulla till toppen