24 Maj 2017. Fältdag med Stora höga skola i Getskär


Ett japanskt jätteostron som sitter på en blåmussla var ett av fynden.

24 MAJ 2017
Idag samlades totalt 200 elever från Stora Höga skolan vid småbåtshamnen i Getskär. På förmiddagen var det elever från årskurs 5 och 6. På eftermiddagen var det elever från årskurs 6. Alla elever provade på att fiska efter svartmunnad smörbult med krok, fiska krabbor med burar, juvenilfällor och krabbmeten, insamlingar av japanska jätteostron och hänga ut påväxtpaneler från flytbryggan. Det fanns många japanska jätteostron på stranden till höver om båtbryggan och ett stort antal undersökningsrutor kastades ut och ostronen i dessa räknades. Du hittar resultatet på ”Fynd”-sidan.

Vi mätte salthalten med salthaltsmätare (refraktometer) och salthalten i ytvattnet var ca 13  ‰ (eller 1,3 %). Siktdjupet mättes med en siktskiva och längst ut på båtbryggan var det tillräckligt djupt för att mästa sikdjupet vilket var 3 meter.

Så här fint väder var det i Getskär:

Elever från Stora Höga skola lyssnar på Hans Hällman.


Krabbfisket i Getskär engagerade många elever.


Undersökning med hjälp av en vattenkikare.

Rulla till toppen