Anpassningar till pandemin även under 2021.

På grund av pandemin så fick aktiviteterna i skolprojektet anpassas även under 2021. Skolprojektet kunde inte resa och besöka skolor i andra delar av landet och därmed så genomfördes inga fältdagar. Men skolprojektet kunde ändå genomföra vissa aktiviteter inom området kring 8-fjordar på västkusten och på så sätt kunde nya former för skolbesök mm utprövas.

Rulla till toppen