Luden spökräka

Caprella mutica

Insamlingsmetod: Påväxtpaneler
Artbeskrivning: Den ludna spökräkan är en amfipod, dvs ett litet kräftdjur, där honorna blir ca 15 mm och hanarna upp till 40 mm men i sverige har endast hanar som är 15 mm hittats. Färgen är orange-röd och på honans äggkammare finns det röda prickar. De har en utdragen långsmal kropp. Hanens första kroppsegment är hårbeklädda medan honan har taggar på ryggen från kroppsegment tre och nedåt. Färgen är vanligen orange till röd och honans ägg/yngelkammare (”pungen”) har röda prickar.
Denna art kommer eventuellt att finnas på påväxtpanelerna som har suttit i havet under sommaren och som undersöks efter sommaren.

Läs mer om luden spökräka på www.frammandearter.se och på www.wikipedia.org (engelska).

Rulla till toppen