Strandhoppare

Platorchestia platensis

Insamlingsmetod: Håv och burk
Artbeskrivning: Strandhoppare är amfipoder, dvs små kräftdjur, som lever bland tångruskor som har spolats upp på sandstränder. Om man lyfter på tångruskorna ser man strandhoppare som snabbt hoppar undan.Det finns flera olika arter som förekommer naturligt i Sverige och det kan vara svårt att se om det är arten Platorchestia platensis man har hittat. Kanske måste du ta hjälp av en forskare som är specialist på kräftdjur.

Läs mer om den inhemska arten Sandhoppare (Talitrus saltator) på www.se.wikipedia.org på om Platorchestia platensis på www.frammandearter.se

Rulla till toppen