Författarnamn: Björn Källström

Skolprojektet i Norrsundet, Gävle

Skolprojektet har kommit till Norrland! Idag besökte vi Norrsundet norr om Gävle. Elever från årskurs 7, 8 och 9 från Bergby skola fick lära sig mer om invasiva arte och prova på att fiska efter svartmunnade smörbultar, kinesiska ullhandskrabbor och vitfingrade brackvattenskrabbor.

Gymnasiearbeten på Täby enskilda gymnasium

Idag besökte skolprojektet Täby. Sedan tidigare är ett antal gymnasieelever på Täby enskilda gymnasium igång och gör sina gymnasiearbeten i årskurs 3 kring invasiva och främmande arter. Eleverna gör bland annat födovalsförsök med vitfingrade brackvattenskrabbor och med påväxtpaneler. Arbetet ser ut att gå bra!

Skolprojektet i Karlskrona

Skolprojektet besökte Karlskrona för att göra undersökningar och leta efter invasiva och främmande arter tillsammans med lärare och elever från Ehrensvärdska Gymnasiet.

Skolprojektet på Instön med Ytterby skola

Idag var det ännu en gång dags för fältdag på Instön med lärare och elever från Ytterby skola. Instön är en väldigt bra plats för fältdagar och skolprojektet var först med att fånga en svartmunnad smörbult så här långt från Göteborgs hamn. Idag fångade vi ännu en.

Fältdag på Instön på Världshavsdagen 8 juni!

På FNs ”Världshavsdagen” den 8 juni 2023 genomfördes en fältdag med lärare och elever från Ytterby skola på Instön. Eleverna fick fiska krabbor, använda vattenkikare och fiska efter svartmunnade smörbultar. Två svartmunnade smörbultar fiskades upp under dagen. Det var skolprojektet som först upptäckte att de svartmunnade smörbultarna hade spridit sig ända till Instön under en …

Fältdag på Instön på Världshavsdagen 8 juni! Läs mer »

Skolprojektet i Täby

Idag besökte skolprojektet Täby enskilda gymnasium för att informera lärare och elever om invasiva arter och för att starta upp elevernas gymnasiearbeten som ska handla om invasiva arter. En mindre fältundersökning genomfördes också i småbåtshamnen.

Rulla till toppen