Fältdag med Rönnäng skola.

Rönnängs skola var först ut med att genomföra en av årets fältdagar. Totalt deltog ca 100 elever och 6 lärare från fyra olika klasser. Eleverna från två sjätteklasser som var med i skolprojektet under 2018 hjälpte till att ta hand om eleverna i de två ettorna. Detta var ett väldigt bra upplägg och något även för andra skolor kan använda sig av.

Eleverna fick prova på att fiska efter svartmunnade smörbultar, fiska blås- och penselkrabbor med burar, leta efter japanska jätteostron och undersöka påvätpaneler som hade hängt ute i havet sedan tidigare i vår. Av de olika invasiva arterna som vi letar efter hittades bara japanska jätteostron. Men eleverna fick lära sig mer om de andra fiskarterna som fångades (och släpptes tillbaka) och de fick lära sig hur man ser skillnad på honor och hanar hos de strandkrabbor som fångdes.

Eleverna fick också möjlighet att se på levande blåskrabbor för att lära sig att se skillnad på blåskrabbor och strandkrabbor.


En av eleverna mäter havsvattnets salthalt.


En del av undersökningsutrustningen med elever i bakgrunden.


En av de levande blåskrabborna var en hona som bar ägg.

Rulla till toppen