Fältdag och skolbesök med Ellös skola.

FÄLTDAG OCH SKOLBESÖK MED ELLÖS SKOLA 2019-09-02

Ellös skola har en väldigt fin sjöbod nere i Ellös hamn som de har inrett som ett litet skollaboratorium. Fältdagen i Ellös började med att vi fiskade efter svartmunnade smörbultar, blåskrabbor och tog upp påväxtpaneler från sjöbodens egen brygga.


Anki och Tony från 8-fjordar förbereder i skolans egen sjöbod.

På grund av regn och kraftigt åskväder valde vi därefter att flytta in i ett av klassrummen för att undersöka fångsten. Förutom japanska jätteostron så hittades inga av de främmande arter som vi letar efter i skolprojektet. Men eleverna fick ändå stifta bekanskap med levande blåskrabbor för att lära sig känna igen dem och jämföra dem med vanliga strandkrabbor.


Eleverna undersöker det insamlade materialet från Ellös hamn.

Eleverna fick titta på levande blåskrabbor och jämföra med
vanliga strandkrabbor.


Inga svarmunnade smörbultar fångades, men många ”vanliga”.

Rulla till toppen