Gymnasiearbeten på Täby enskilda gymnasium

Idag besökte skolprojektet Täby. Sedan tidigare är ett antal gymnasieelever på Täby enskilda gymnasium igång och gör sina gymnasiearbeten i årskurs 3 kring invasiva och främmande arter. Eleverna gör bland annat födovalsförsök med vitfingrade brackvattenskrabbor och med påväxtpaneler. Arbetet ser ut att gå bra!

Rulla till toppen