HJÄLP FORSKARNA ATT LETA EFTER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER I HAVET!

Välkommen till hemsidan för skolprojektet om invasiva främmande arter i havet!

Projketet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever på grund- och gymnasieskolor kring problemet med invasiva främmande arter i havet.
2020 fick projektet medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att utveckla projektet till hela Sveriges kust. I projektet får eleverna arbeta tillsammans med forskare som studerar främmande arter när de gör egna undersökningar i fält. Forskarna som deltar i projektet får hjälp av elever och lärare att tidigt upptäcka om det dyker upp invasiva arter längs den svenska kusten.

Vi letar nu efter skolor, lärare och elever i grund- och gymnasiskolan längs hela Sveriges kust som vill delta i projektet!

Om ni är intresserade kan ni hitta mer information om projektet här på nyaarter.se.
Här kan ni titta på en föreläsning som Björn Källström, vetenskaplig ledare i projektet, höll för det svenska marinpedagogiska nätverket på en workshop 2020: https://play.gu.se/media/Havsmedvetenhet+i+V%C3%A4sterhavet+del+4/0_cxyzc3nl 

Projektet drivs av 8+fjordar och Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium med medel från Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland.
För frågor och anmälan kontakta: bjorn.kallstrom@gmbl.se alt. 0709-479842.

 


En solig fältdag med elever i Getskär på västkusten.

 

Nyaarter.se är projektets hemsida som du kan använda för att lära dig mer om främmande arter, vilka arter vi letar efter och och de undersökningsmetoder vi använder. Hemsidan är främst anpassad för att användas på mobiltelefoner och fungerar också som en första inrapporteringsfunktion när du genomför dina fältundersökningar. 

Under åren 2017 - 2020 har 15 grundskolor och en gymnasieskola med ca 50 lärare och nästan 1600 elever deltagit i projektet tillsammans med forskare och personal på 8-fjordar, Sportfiskarna Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.

Blåskrabban (Hemigrapsus sanguineus) är en invasiv art.

 

Främmande arter
Havet och dess livsformer utsätts för många olika hot som ofta skapas av oss människor. Nedskräpning, överfiske, klimatförändringar och havsförsurning är några av dessa hot. Ett stort problemen skapas när djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare. När nya arter kommer till ett område kan de tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området.

En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv.

Att arter flyttar på sig till nya områden är naturligt och något som sker över hela jorden. Med tiden blir de nya arterna en del av det nya ekosystemet den har kommit till. Men när vi människor hjälper till att flytta på arter över jorden så går dessa förflyttningar mycket fortare än när de sker naturligt och det nya ekosystemet och arterna som lever där hinner inte utvecklas tillsammans med den nya arten.

Vi männsikor flyttar antingen medvetet eller omedvetet på arter över jorden. Ibland vill vi plantera in en ny art i ett område där arten inte har funnits tidigare. Detta gör vi till exempel för att vi vill kunna jaga eller fiska de nya arterna. Ibland flyttar vi på arter utan att vi vet om det eller att vi vill det. Arter kan följa med på båtars utsida eller inuti båtarnas vattentankar. När båten kommer till en ny hamn och släpper ut vattnet från tankarna kan arterna komma ut i den nya hamnen och sprida sig därifrån.

Många forskare studerar hur arter sprids till nya havsområden och hur vi kan göra för att undvika att de blir ett problem. I skolprojektet får du som deltar lära dig mer om problemet med invasiva arter och du får också hjälpa forskarna att leta efter flera olika främmande arter.

Logga in
Skapa nytt konto