Instruktioner

Här finns information om de arter som ska undersökas och vilka undersökningsmetoder som används. Det finns också en film som beskriver hur en fältdag går till.

Beskrivning av hur en fältdag kan gå till:

En introduktionsfilm till hur en fältdag i skolprojektet kan gå till.

Beskrivning av undersökningsmetoder

För att hitta de olika arterna använder vi olika insamlingsmetoder. Här nedan hittar du information om de olika metoderna.

Undersökningsmetorderna bygger på de som beskrivs baseras på Havs och Vattenmyndighetens rapport ”Metoder för övervakning av främmande arter” som man kan hitta här.

Burfiske (fångstbur och juvenilfällor)
Används för följande arter: Svartmunnad smörbult, Blåskrabba och Penselhårskrabba.
Burarna som används i projektet är ihopfällbara burar. Agna burarna med tex räkor eller musslor. Glöm inte att stänga burens öppning. Bind ett rep i buren och kasta ut den på grunt (0,5-1 m) vatten. Bind fast repet i en sten eller brygga. Vittja burarna efter 20 till 60 minuter.
Observera att du måste ha ett tillstånd från Havs och Vattenmyndighet för att få använda burar utan flyktöppningar. En kopia på ett tillstånd och en skriftlig ”delegering” fås av Björn Källström (se Kontakt). Du ansvarar själv för att du har ett aktuellt tillstånd och delegering inför varje fiske.
Titta på filmer som visar hur du lägger ut och vittjar en fångstbur här:

Filmen visar användandet av enkla burar för att fånga bland annat krabbor.


Fiske med krok
Används till följande art: Svartmunnad smörbult.
När vi fiskar svartmunnad smörbult leds fisket av Sportfiskarna som har med sig all utrustning. Som agn används små bitar av räkor.
Titta på en film som visar hur du fiskar svartmunnad smörbult här:

Filmen visar hur enkla fiskeredskap kan användas för att fånga svartmunnad smörbult.

Insamling
Används för följande art: Japanskt jätteostron 
Använd en undersökningsruta som är en 0,5×0,5 meter stor ram gjord av plaströr. Gå på en strand där det finns japanska jätteostron. Kasta ut undersökningsrutan på stranden. Försök att inte ”styra” var den hamnar (det kallas för att slumpa ut rutan). Om du vill kan du snurra två varv innan du kastar rutan så du inte omedvetet väljer var den hamnar (se filmen i länken här nedan). Räkna hur många ostron det finns inom rutan. För att räkna ut hur många ostron det finns per kvadratmeter så ska du ta ditt antal gånger fyra. Exempel: om du hittar 10 ostron inom en ruta så rapporterar du in (4×10=) 40 ostron/m2. Men observera att du skriver in det antal ostron du räknade i den lilla (0,5X0,5m rutan) när du rapporterar in dina fynd.

Titta på en film som visar hur du lägger ut undersökningsrutan genom att snurra två varv och hur du räknar hur många ostron det finns i rutan här:

Påväxtpaneler
Används för följande arter: Luden spökräka, Rödbrunt mossdjur och Liten havstulpan.
När du har hittat ett lämpligt ställe att hänga ut panelerna (tex en brygga eller liknande) får du undersöka hur djupt det är. Justera längden på repet om det behövs så att alla panelerna hänger under vattenytan (med den översta panelen ca 0,5 meter under ytan) och så att ingen panel ligger på botten. Bind fast en tyngd längst ner på repet och bind fast repet ordentligt. Observera att du måste veta att du får hänga panelerna där du vill hänga dem. Det är vktigt att komma ihåg var du hängde dem. Häng ut panelerna i början av sommaren (maj-juni) och ta in dem efter sommaren (augusti-september). När du tar upp panelerna ska du knyta loss tyngden (obs spara den). Lägg panelerna med repet i en spann med vatten innan artbestämning sker. Vi kommer att hjälpa till med att bestämma de arter som finns på panelerna.
Titta på filmer som visar hur du hänger ut och vittjar påväxtpaneler här.

Filmen visar hur så kallade påväxtpaneler hängs ut och tas upp efter några månader i havet.

Leta spökräkor
Används för följande arter: Luden spökräka.
För att leta efter den invasiva arten luden spökräka kan man också undersöka rep och tampar som hänger ner i havet från bryggor och liknande. Ta upp repet och undersök det noga efter spökräkor. På den här filmen kan du se hur du letar efter spökräkor på rep och tampar.

Filmen visar hur spökräkor kan hittas på t.ex. rep som hänger ner i havet.

Fånga strandhoppare
Används för följande art: Platorchestia platensis
För att hitta strandhoppare lyfter man på tångruskor som ligger uppspolade en bit upp på stranden. Var beredd med insamlingshåv eller en burk och försök fånga strandhopparna. På nedasntående film ser du hur det går till att fånga strandhoppare.

Filmen visar hur så kallade strandhoppare, dvs amfipoder, hittas under tångruskor på stranden.
Rulla till toppen