Besök av Havs och Vattenmyndigheten

Havs och Vattenmyndigheten’s grupp för invasiva arter besökte Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium på Nya Varvet för att få information och pågående projekt med marina främmande arter. Både skolprojektet och forskningsprojektet ISAP (https://isap.gmbl.se) presenterades.

Rulla till toppen