Om Invasiva arter

Invasiva arter

Invasiva arter är hemsidan för ett skolprojekt som finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland. I projektet, som startade 2017, får lärare och elever träffa forskare som studerar invasiva arter för att lära sig mer och för att göra egna fältundersökningar för att hjälpa forskarna att leta främmande arter i havet. Hemsidan drivs av Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium. Under åren 2020 – 2023 utökades projektet till hela den svenska kusten.

Rulla till toppen