Skolbesök på Nya Varvet 2018-10-01.

Trots att det inte har funnits medel för att erbjuda skolor att komma på studiebesök till Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium så har Diseröds skola på egen hand fisnasierat ett besök. Måndagen den 1 oktober var drygt 50 elever och fyra lärare på besök på Nya Varvet i Göteborg. Hasse Lindqwist från Sportfiskarna var med och hade en fiskestation där alla elever fick prova på att fiska efter Svartmunnad smörbult som är en av de invasiva arter som vi letar efter i skolprojektet.


Forskaren Lena Granhag fotograferar svartmnnade smörbultar.


Den svartmunnade smörbulten har en svart fläck på ryggfenan.

Eleverna fick också träffa Lena Granhag som är en av forskarna som deltar i projektet. Lena är från Chalmers Lindholmen och hon studerar främmande arter i Göteborg. Lena berättade om hur främmandse arter sprider sig mellan olika hamnstäder på fartyg som transporterar varor över haven.


Några av eleverna som tittar på fartyg i Göteborgs hamn.

Eleverna fick tillsammans med Lena samla in alger och studera dessa och insamlade påväxtpaneler i luppar. Eleverna hittade inga invasiva arter men de fick lära sig mer om de påväxt-arter som hittades.


Alger med havstulpaner som studeras i en lupp.

På nedanstående bilder, tagna av eleverna Fabena och Hanna syns havstulpaner och mossdjur.


Havstulpaner fotograferade i lupp. Foto: Fabeana Malki


En av havstulpanerna har lossnat så att basplattan syns.
Till vänster om havstulpanerna syns  muossdjur. Foto: Hanna Halldorf 

Eleverna fick också göra insamlingar av japanska jätteostron och prova på att mäta salthalt och vattnets strömhastighet i hamnen.


Eleverna tar tid för att mäta strömhastigheten i vattnet.

På en station fiskades krabbor med burar. Målet var att se om det fanns några invasiva krabbor av arterna blåskrabba eller penselkrabba.
Inga invasiva arter hittades men eleverna drog upp stora mängder vanliga strandkrabbor. Krabborna könsbestämdes och räknades.


Hanen har en smal stjärt med 5 leder och honan har en bred stjärt
med 7 leder. 


Protokoll från räkningen av honor och hanar hos strandkrabborna.

Rulla till toppen