Skolbesök på Nya Varvet i Göteborg hösten 2017

SKOLBESÖK PÅ NYA VARVET I GÖTEBORG:
Under hösten 2017 erbjöds ett antal skolklasser som deltar i projektet att besöka Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium på Nya Varvet i Göteborg. Under ett antal timmar fick elever och lärare genomföra ett antal olika uppgifter för att lära sig mer om invasiva arter och hur marinbiologiska forskare arbetar.


Nya Varvet i Göteborg.

Dagarna genomfördes i samband med Sportfiskarna som arrangerade en av stationerna där eleverna fick möjlighet att meta upp Svartmunnade smörbultar ur hamnen. Under vårens fältdagar i de olika kommunerna fångades inga Svartmunnade smörbultar. I Göteborgs hamn har den Svartmunnade smörbulten funnit i många år och finns i höga tätheter. Genom att låta eleverna meta fiskar med Sportfiskarna fick de en chans att bekanta sig med denna invasiva art.


Sportfiskarna arrangerade mete efter Svartmunnad smörbult.


Alla grupper fick upp Svartmunnade smörbultar.

På en annan station fick eleverna inventera och storleksbestämma Japanska jätteostron. Eleverna fick mäta storleken på de ostron de hittade (mätt som den maximala möjliga längden på varje ostron). Från dessa resultat kunde eleverna därefter i sina skolor räkna ut medelvärden, max och minstorlekar mm.


Eleverena fick storleksbestämma Japanska jätteostron.


Japanska jätteostron.

Precis som på skolbesöken med panelerna så fick eleverna möjligheten att undersöka Blåskrabbor och Penselkrabbor som fanns i laboratoriet på Nya Varvet. Eleverna fick i uppgift att könsbestämma och räkna ut könskvoten hos ca 30 levande Blåskrabbor.


Eleverna fick möjlighet att undersöka Blå- och Penselkrabbor.


Eleverna fick könsbestämma Blåskrabbor.

På en tredje station fick eleverna fortsätta att undersöka de påväxtpaneler som hade samlats in tidigare från vårens fältdagar. Under skolbesöken med panelerna hann inte alla eleverna undersöka panelerna och detta gav dem ett tillfälle att göra detta och göra noggrannare undersökningar. Vid ett antal tillfällen på Nya Varvet deltog forskaren Lena Granhag och berättade för eleverna om sin forskning med invasiva påväxtarter.


Forskaren Lena Granhag och elever undersöker paneler.


Dorotea Blank från Tekniska samfundet och elever undersöker paneler.

I laboratoriet fick eleverna lära sig mer om den forskning som pågår i labbet kring DNA, ålgräs och invasiva arter. I labbet fick eleverna också genopmföra olika experioment på egen hand som förklarar olika fysikaliska egenskaper i havet.


Elever som gör experiment i labbet.


Elever gör experiment med olika salthalter.


Här testar elever att skapa olika ljus ovanför ett experiment.


De äldre eleverna fick testa på att göra DNA-analyser.

Rulla till toppen