Skolprojektet ”Främmande arter i Västra Götalands län” har startat!

Skolprojektet ”Främmande arter i Västra Götalands län” syftar till att öka kunskapen om invasiva främmande arter i havet hos lärare och elever i grund- och gymnasieskolan. Projektet har tilldelats medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På den här sidan kommer vi att rapportera vad som sker i projektet.

Rulla till toppen