Skolprojektet i Karlskrona

Skolprojektet besökte Karlskrona för att göra undersökningar och leta efter invasiva och främmande arter tillsammans med lärare och elever från Ehrensvärdska Gymnasiet.

Rulla till toppen