Skolprojektet på Båtmässan i Göteborg

Skolprojektet deltog i Länsstyrelsen i Västra Götalands utställning på båtmässan i Göteborg. Vi informerade om skolprojektet och svarade på besökarnas frågor om invasiva arter.

Rulla till toppen