Skolprojektet samverkar med skolprojektet VIRTUE!

Många lärare och elever har arbetat med VIRTUE-projektet som startade redan på 1990-talet. VIRTUE går ut på att elever bygger egna undersökningsutrustningar med tomma CD-skivor som sätts ut i havet. Efter en tid tas skivorna upp och den biologiska mångfalden på skivorna undersöks. Från och med våren 2021 har VIRTUE flyttat från Göteborgs universitet till Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium. VIRUTE-projektets CD-skivor kommer hädanefter att användas för inom skolprojektet för att leta efter fastsittande invasiva främmande arter.

Läs mer på https://virtue.gmbl.se

Rulla till toppen