Stort intresse för klängmedusor.

I juli hörde badare från Knuten på Tjörn av sig till Göteborgs Marinbiologiska och rapporterade att de hade fångat maneter som de inte kände igen.
De berättade också att flera hade bränt sig på maneterna. Det visade sig vara arten Gonionemus vertens. Efter att Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium hade åkt till Tjörn och gjort insamlingar och rapporterat in fynden till Havs och Vattenmyndigheten, Rappen och Artportalen så blev det stort intresse i medierna. Arten har observarats tidigare i svenska vatten men det verkar som om den varma sommaren fick de att dyka upp i stort antal. Det svenska namnet på arten blev Klängmanet (på engelska kallas den Clinging jellyfish). Det stora intresset hos allmänheten visar på att många tycker det är intressant med information kring ”nya” arter och invasiva arter.


Klängmaneterna ”klänger” sig fast på ålgräsblad under dagen.


Maneterna är som störst ca 25 mm i diameter och är svåra att upptäcka.

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium samarbetar nu med forskare från bland annat Göteborgs Universitet och från  Woods Hole Oceanographic Institute i USA för att ta reda på om det är en nya art och hur de saprider sig mellan olika platser.


Klängmaneterna är väldigt vackra och har ett tydligt ”kors” över klockan.

Rulla till toppen