Skolprojektet samarbetar med Helsingborgs kommun kring invasiva främmande arter i havet

Under vintern 2020-2021 har diskussioner och online-möten arrangerats mellan Helsingborg kommun och skolprojektet för att starta upp ett samarbete kring invasiva främmande arter i havet. Skolprojektet kommer att träffa grund- och gymnasielever från hela Helsingborg kommun.