Stort intresse för klängmedusor.

I juli hörde badare från Knuten på Tjörn av sig till Göteborgs Marinbiologiska och rapporterade att de hade fångat maneter som de inte kände igen.De berättade också att flera hade bränt sig på maneterna. Det visade sig vara arten Gonionemus vertens. Efter att Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium hade åkt till Tjörn och gjort insamlingar och rapporterat in fynden till …

Stort intresse för klängmedusor. Läs mer »