Skolprojektet samarbetar med Naturum Öresund

Skolprojektet har besökt Naturum Öresund i Malmö för att starta upp ett samarbete kring invasiva främmande arter i havet. Skolprojektet kommer att delta på plats när skolklasser från Malmö kommun gör skolbesök på Naturum Öresund. Personalen på Naturum hjälpte också till och pekade ut platser i Malmö där de har hittat vitfingrad brackvattenskrabba och australiensisk kalkrörsmask. Båda dessa arter ingår bland de arter som vi letar efter i skolprojektet i Östersjön. Se separat inlägg för fynd av vitfingrad brackvattenskrabba i Lomma hamn.

Rulla till toppen