Lärarfortbildningar våren 2018


Lärare från Ängåsskolan i Svanesund letar efter spökräkor.

Årets första lärarfortbildningar har genomförts i Stenungsund och i Svanesund.
Lärarna fick mer information om fortsättningen av skolprojketet och fler forskare var med under utbildningen. En del forskare som inte kunde närva direkt deltog i stället via Skype.

Den 22 maj träffades lärare från skolor i Stenungsund. Ekenäs,Jörlanda, Stora höga, Kärna, Diseröd, Ytterby och Marstrand.
Den 23 maj träffades lärare från skolorna i Svanessund, Ellös och Varekil.

Fortbildningarna innhåll både teoretiska delar och fältexkursioner. Under fältövningarna i Svanessund hittades flertalet spökräkor på rep som hängde från bryggorna. Även om fynden ännu ej har artbestämts så det finns stora chanser att det är arten luden spökräka (Caprella mutica) som hittades. Luden spökräka är en av de främmande arter som vi letar efter i skolprojektet. Läs mer om luden spökräka i Artinformationen.


Spökräka från Svanessund. Förmodligen Luden spökräka.

Rulla till toppen